STEIJNBERS | organisatieontwikkelaars

GEDRAGS- & DRIJFVERENPROFIELEN

DISC, Leary & metaprogramma’s

Gedragstesten, gebaseerd op DISC of bijvoorbeeld de Roos van Leary, zijn geen doel op zich. Dat zelfde geldt voor testen rond drijfveren of metaprogramma’s. Voor zelfreflectie en/of teambuilding zijn dergelijke inzichten en profielen vanzelfsprekend goed bruikbaar. Echter, ze zijn het startpunt van de dialoog wat ons betreft. We blijven graag weg bij het horoscoop-effect.

We hebben een voorbeeld opgenomen van onze DISC coachingskaarten.

Inzet & vorm

STEIJNBERS zet testen in afhankelijk van de omgeving, doelgroep, doel en ontwikkelvraag. In samenspraak bepalen we de juiste testen en vorm. We nemen individuele testen af en ook 360-graden-feedback testen. Met als output een enkel rapport voor individuele coaching of een teamrapport van een afdeling, divisie of zelfs volledige organisatie.

 

mylogin

© STEIJNBERS | organisatieontwikkelaars. Training, coaching, advies & interim.