STEIJNBERS | organisatieontwikkelaars

DISC COACHINGSKAARTEN

Een DISC profiel geeft weer HOE we ons gedragen. Er bestaat geen fout gedrag, voor elk gedrag is een passende omgeving te vinden. Een DISC test meet altijd uw score op de volgende vier dimensies: Dominantie (hoe u reageert op problemen en uitdagingen), Interactie (hoe u met andere mensen omgaat en emoties toont), Stabiliteit (hoe u reageert op veranderingen en tempowisselingen), Conformiteit (hoe u reageert op regels en procedures).

STEIJNBERS is gecertificeerd DISCOVER reseller en professional.

Gebruik DISC test

Als u een manager, trainer of coach bent, dan kunt u de online DISC test en analyses goed gebruiken voor het coachen van individuen. Of in teamverband voor het verbeteren van de onderlinge communicatie en de samenwerking. Kortom: hoe u beter kunt communiceren met de mensen om u heen?

Inhoud DISC test

De uitgebreide analyse die uit een DISC test rolt bevat altijd de volgende onderdelen: uw natuurlijke en aangepaste gedragsstijl, waarde voor de organisatie, do’s en don’ts communicatie checklist, communicatie tips, hoe u het beste gemanaged kunt worden, hoe u het beste gemotiveerd kunt worden en vanzelfsprekend een actieplan.

Dominantie

Invloed

Stabiliteit

Conformiteit

© STEIJNBERS | organisatieontwikkelaars. Training, coaching, advies & interim.